*        Firmaların üretmiş oldukları veya ticaretini yapmış oldukları emtia ve hizmetlerin cinsi, kalitesi, sahip oldukları teknoloji ve personeli ile bunların uzmanlık alanları organize yapıları ile sahip oldukları standartlar ve bunların tespiti.

 

*        Organize şemaları, yurt içi ve yurt dışı şube ve acenteleri ve faaliyetleri,

 

*        Firmaların   aktif   değerleri,   yıllık   ciroları,   sahip oldukları    nakil    vasıtaları, alet ve makinalar, çalıştırılan işçi sayıları,

 

*        Varsa ihracat ve ithalat tutarları,dış ticarete yapılan ülkeler. 

*        Sahip olunan, gayrimenkul, menkul ve makina ve tesisatları ve kuruluşun tüm aktifini kontrol altına alınması 

*        Şirket ortaklık İlişkileri.

 

*        Üretim  kapasitesi  varsa  teşvik   belgesi,  kapasite raporu miktar ve reel gerçekleşen miktar ve tutarları.