ŞİRKETLERİN ve FİRMALARIN KURUMSAL HALE GELMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

         Küçük ve orta çaplı işletme, şirket, firma sahibi yöneticilerin iş yükünü hafifletip zamanlarını daha verimli, işyerinin daha rantalp hale gelmesini sağlamak için işyerinde ve işletmede Fiili varlıklar ve kayıtlar üzerinde gerekli REVİZYON işlemleri yapılarak;

 

  • İş yerinde organize şeması çıkartılıp işler hale getirilmesi
  • İş yerinde israf ve fuzuli harcamaların önlenmesi
  • İş yerinde zaman kaybına mani olunması
  • Satın Alma, Satış ve İç Kontrol mekanizması kurulması
  • Makina, Enerji, İnsan ve Öz Kaynakların verimli kullanılması
  • VERİMLİLİK-FAYDA-KAR olgusunun yükseltilmesi için Yapılan REVİZYON, DÜZELTME, ORGANİZASYONLARIN işler hale getirilmesi ile birlikte işetme ve Firmada Azami verim elde edilmesi sağlanmkatadır

 

İÇ KONTROL

 

         Güven, Hata ve Hileye engel olamaz. İç Kontrolsüz düsturu ile güvenden hata ve hile doğar. Rekabet içerisindeki İş dünyasında;

 

v Güvenin Azaldığı

v Rekabetin Arttığı

v Kar Marjlarının Minimuma İndiği

 

bir ortamda işletmenizin Hata ve Hilelere dayanma gücü yoktur.

        

İÇ KONTROL VARSA

 

         Firmanız, İşletmeniz ile Şirketinizde Hata ve Hileler küçükken, büyümeden tespiti Sağlanıp, Küçük bir hatanın veya Organize bir yolsuzluğun vereceği zararlardan korur.

 

         Tüm işlemlerle ilgili karşılıklı mutabakatlar alınıp, Objektif Reel durum tespit edilir. Mevcut Durum Analiz edilir.

 

         Firmanız maksimum kar hedefine odaklanır. Firmanız için güvence sağlamak amacı ile rapor tanzim edilmektedir.