İŞLETME FAALİYET UYGUNLUK RAPORU

*        Faaliyet uygunluk tespit raporları, kuruluşların genel kurul
toplantılarında üye ve ortaklara dağıtılarak yapılan
faaliyetlerin gerçek ve tarafsız bir şekilde aydınlatılması
ile üyelerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.            

 

*        Tespit yapılan, kuruluş tarafından dilerse, alınan raporlar bilgilendirilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara üst birimler ile daire amirlerine ibraz edilerek faaliyet konularında gerçek bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

 

*        Alınan raporlar sayesinde gerçek ve dürüst bir şekilde hizmet eden yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve çalışanlar hakkında zan, şüphe ve dedikodular aydınlığa kavuşacaktır.

 

*        Faaliyet uygunluk tespit raporları kuruluşların sapmış oldukları hizmet, üretim, imalat, inşaat v.b. İşlerin emsal ve rayiş bedeller ile mukayesesi üyelere ve ortaklarına sağlamış olduğu faydalar, geçmiş yıl hizmet ve imalatların güncelleşmiş değer tespitleri

 

*        Faaliyet uygunluk tespit raporu ile kamu faydası veya kamu  zararı aydınlatılmakta olup