ŞİRKETLER, FİRMALAR, DERNEKLER, MESLEK ODALARI, BİRLİKLER,BELEDİYELER, SENDİKALAR ve KAMUNUN ORTAK OLDUĞU KURULUŞLAR ve ŞİRKETLER NEZDİNDE TALEP ve İSTEK HALİNDE YAPILAN İÇ DENETİM KONULARI;

 

Kuruluşların kendi özel yasa ve mevzuatlara uygun olarak kurulup kurulmadığı, amaç ve faaliyet konuları dahilinde hizmet ve işlem yapılıp yapılmadığı. 

 

Kuruluşların yıllar itibari ile devreden envanter malı, emtia, nakil vasıtaları, gayrimenkuller, demirbaş, alet ve adevatları, stok kayıtları, Fiili envanter, kaydi envanter ve varlıkların tespiti, güncelleştirilmiş değer tespiti varsa fark ve miktar tespiti.

 

Yapılan faaliyetlerin,  hizmetlerin iş ve işlemlerin  tespiti.

 

Vergi,   sigorta,   kamu   borçlarının   tespiti   ve miktar belirlemesi.

 

*   Yapılan    hizmet    ve    eserler    satın    alınan mal ve hizmetlerin günümüz piyasa şartlarına göre tesbiti. 

 

*   Kuruluş  ve  işletmelerin   ortaklara,   üyelerine ve topluma   kazandırdığı    istihdam,   ekonomik, sosyal faydaların analizi ve tespiti.

 *  Şirketler , kuruluşlar, Döner Sermaye işletmeleri, kamun ortak olduğu şirket ve işletmelerin işlem ve faaliyetleri,