FİRMA VE ŞİRKETLERİN DEVLET TEŞVİKLERİNDEN  YARARLANMA ÇALIŞMALARI

*        Firmaların üretmiş oldukları veya ticaretini yapmış oldukları emtia ve hizmetlerin cinsi, kalitesi, sahip oldukları teknoloji ve personeli ile bunların uzmanlık alanları organizasyon  yapıları ile sahip oldukları standartlar ve bunların tespiti.

 

*        Organize şemaları, yurt içi ve yurt dışı şube ve acentaları ve faaliyetleri.

 

*        Firmaların aktif değerleri, yıllık ciroları, sahip oldukları nakil    vasıtaları,    alet    ve    makinalar, çalıştırılan işçi sayıları.

 

*        Varsa ihracat ve ithalat tutarları, hangi ülkeler ile ticari ilişkilerinin olduğu.

 

*        Sahip olunan, gayrimenkul, menkul ve makina ve tesisatların rayiş bedel tespiti. 

 

*        Şirket ortaklık ilişkileri. 

 

*        Üretim  kapasitesi  varsa kapasite raporu miktar ve tutarları belirlenerek, 

Devlet Teşviklerinden Yararlanma Çalışmaları Yapılmaktadır.